МБОУ "Почтовская СОШ" Бахчисарайского района РК
10А 11А
П
Н
1
Физкультура
Голиков С.Н.
Математика
Муединова Н.Н.
Рус. яз.
Мурадова Л.А.
Физкультура
Галкин Р.О.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
6В-16В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Физика
Черноус А.В.
7Б-17Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
История
Исакова З.С.
География
Муединова Т.Н.
Биология
Димина О.Н.
Химия
Голикова А.П.
История
Салошина В.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
11А-111А-2
ТехнологияТехнология
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
2
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
5Б-15Б-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Абдураманова Г.А.
Математика
Муединова Н.Н.
История
Салошина В.А.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
История
Исакова З.С.
7А-17А-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
Физика
Черноус А.В.
Физкультура
Галкин Р.О.
8А-18А-2
ТехнологияТехнология
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
8Б-18Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
География
Муединова Т.Н.
Химия
Голикова А.П.
Физкультура
Голиков С.Н.
МХК
Шайко И.В.
3
Математика
Муединова Н.Н.
Литература
Гончар Л.А.
География
Муединова Т.Н.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Технология
Муратова Л.Р.
Литература
Куртвейсова Э.Н.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
7Б-17Б-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
Физика
Черноус А.В.
Биология
Димина О.Н.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Рус. яз.
Попкова И.В.
9Б-19Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Химия
Голикова А.П.
11А-111А-2
ФизкультураФизкультура
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
4
География
Муединова Т.Н.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
5В-15В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
Литература
Куртвейсова Э.Н.
Технология
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
7Б-17Б-2
Англ. яз.Информатика
Мурадасилова Н.А.Аккиев Р.А.
7В-17В-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Обществознание
Исакова З.С.
Физика
Черноус А.В.
Рус. яз.
Попкова И.В.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
История
Салошина В.А.
5
Литература
Чёрная М.В.
География
Муединова Т.Н.
Физкультура
Ионкина Н.С.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
6Б-16Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
7А-17А-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Рус. яз.
Велиева А.К.
Обществознание
Исакова З.С.
8Б-18Б-2
ТехнологияТехнология
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
9А-19А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Физика
Черноус А.В.
История
Салошина В.А.
Биология
Димина О.Н.
6
Рус. яз.
Чёрная М.В.
5Б-15Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Литература
Гончар Л.А.
Технология
Муратова Л.Р.
Математика
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
7А-17А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Физкультура
Голиков С.Н.
7В-17В-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
Физика
Черноус А.В.
География
Муединова Т.Н.
История
Салошина В.А.
География
Голубцов А.Ю.
Литература
Попкова И.В.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
7 --- --- --- --- --- --- ---
7Б-17Б-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
---
Химия
Аблякимова Э.З.
Физика
Черноус А.В.
Литература
Попкова И.В.
Физкультура
Голиков С.Н.
Англ. яз.
Мурадасилова Н.А.
11А-1
Кр.тат. яз.
Велиева А.К.
В
Т
1
Математика
Муединова Н.Н.
ОДНКНР
Салошина В.А.
Физкультура
Ионкина Н.С.
Физкультура
Галкин Р.О.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
География
Муединова Т.Н.
Математика
Оборина О.В.
История
Исакова З.С.
Физика
Черноус А.В.
Литература
Чёрная М.В.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Биология
Димина О.Н.
География
Голубцов А.Ю.
Англ. яз.
Мустафаева Л.С.
2
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Математика
Муединова Н.Н.
5В-15В-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Велиева А.К.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Литература
Куртвейсова Э.Н.
6В-16В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Оборина О.В.
История
Салошина В.А.
Обществознание
Исакова З.С.
Физкультура
Галкин Р.О.
Физика
Черноус А.В.
География
Муединова Т.Н.
Литература
Попкова И.В.
Математика
Аблякимова Э.З.
Математика
Копица С.П.
3
5А-15А-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Велиева А.К.
Биология
Димина О.Н.
ОДНКНР
Салошина В.А.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
История
Исакова З.С.
7А-17А-2
Англ. яз.Информатика
Мурадасилова Н.А.Аккиев Р.А.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Математика
Оборина О.В.
Литература
Чёрная М.В.
Математика
Муединова Н.Н.
Физика
Черноус А.В.
Литература
Попкова И.В.
4
Биология
Димина О.Н.
Технология
Муратова Л.Р.
Математика
Муединова Н.Н.
Математика
Аблякимова Э.З.
6Б-16Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Литература
Куртвейсова Э.Н.
История
Салошина В.А.
Англ. яз.
Мурадасилова Н.А.
География
Муединова Т.Н.
Математика
Оборина О.В.
Физкультура
Галкин Р.О.
Математика
Копица С.П.
Физика
Черноус А.В.
Инд. проект
Аккиев Р.А.
География
Голубцов А.Ю.
5
Технология
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
Биология
Димина О.Н.
Литература
Куртвейсова Э.Н.
Математика
Аблякимова Э.З.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Физкультура
Галкин Р.О.
География
Муединова Т.Н.
Рус. яз.
Велиева А.К.
Математика
Оборина О.В.
История
Исакова З.С.
Литература
Попкова И.В.
9Б-19Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мурадасилова Н.А.
Физика
Черноус А.В.
Обществознание
Аккиев Р.А.
6
ОДНКНР
Салошина В.А.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
Технология
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
Физкультура
Галкин Р.О.
Математика
Аблякимова Э.З.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Рус. яз.
Попкова И.В.
7В-17В-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
История
Исакова З.С.
Англ. яз.
Мурадасилова Н.А.
Биология
Димина О.Н.
Математика
Копица С.П.
Курс "МХК"
Шайко И.В.
Физика
Черноус А.В.
7 --- --- --- --- --- --- --- ---
Музыка
Дадоева Э.Ш.
--- ---
9А-19А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мурадасилова Н.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
--- ---
С
Р
1
Технология
Муратова Л.Р.
Физкультура
Голиков С.Н.
Рус. яз.
Мурадова Л.А.
Литература
Куртвейсова Э.Н.
6Б-16Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Обществознание
Исакова З.С.
Биология
Димина О.Н.
Математика
Оборина О.В.
География
Муединова Т.Н.
Литература
Чёрная М.В.
Математика
Муединова Н.Н.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
Литература
Попкова И.В.
Физика
Черноус А.В.
Математика
Копица С.П.
2
Физкультура
Голиков С.Н.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Мурадова Л.А.
Литература
Куртвейсова Э.Н.
Математика
Аблякимова Э.З.
6В-16В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
География
Муединова Т.Н.
Биология
Димина О.Н.
Математика
Оборина О.В.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Математика
Муединова Н.Н.
Литература
Попкова И.В.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
Обществознание
Аккиев Р.А.
Физика
Черноус А.В.
3
ИЗО
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
Математика
Муединова Н.Н.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
История
Исакова З.С.
6В-16В-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
Математика
Оборина О.В.
География
Муединова Т.Н.
Физика
Черноус А.В.
Химия
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
9А-19А-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
Математика
Копица С.П.
Литература
Попкова И.В.
Англ. яз.
Мустафаева Л.С.
4
История
Исакова З.С.
Математика
Муединова Н.Н.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Курс "Крымоведение"
Голубцов А.Ю.
Литература
Куртвейсова Э.Н.
Математика
Аблякимова Э.З.
Математика
Оборина О.В.
Физика
Черноус А.В.
Англ. яз.
Жигайлова О.К.
8А-18А-2
Англ. яз.Информатика
Мустафаева Л.С.Аккиев Р.А.
Биология
Димина О.Н.
Физкультура
Голиков С.Н.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Литература
Мурадова Л.А.
5
Математика
Муединова Н.Н.
Технология
Муратова Л.Р.
История
Исакова З.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
6Б-16Б-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
Физика
Черноус А.В.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Биология
Димина О.Н.
Математика
Оборина О.В.
Литература
Чёрная М.В.
Математика
Копица С.П.
9Б-19Б-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
Физкультура
Голиков С.Н.
Химия
Голикова А.П.
6
Рус. яз.
Чёрная М.В.
История
Исакова З.С.
Технология
Муратова Л.Р.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
Физкультура
Голиков С.Н.
Англ. яз.
Мурадасилова Н.А.
Литература
Попкова И.В.
Литература
Мурадова Л.А.
Биология
Димина О.Н.
Химия
Голикова А.П.
География
Голубцов А.Ю.
Математика
Аблякимова Э.З.
Обществознание
Аккиев Р.А.
7 --- --- --- --- --- ---
Литература
Мурадова Л.А.
--- ---
Англ. яз.
Мустафаева Л.С.
Химия
Голикова А.П.
--- ---
Англ. яз.
Мурадасилова Н.А.
11А-111А-2
ИнформатикаИнформатика
Черноус А.В.Аккиев Р.А.
Ч
Т
1
История
Исакова З.С.
5Б-15Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Муединова Н.Н.
Обществознание
Салошина В.А.
6Б-16Б-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
Математика
Оборина О.В.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Велиева А.К.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
Физкультура
Галкин Р.О.
Искусство
Шайко И.В.
Физкультура
Голиков С.Н.
Право
Аккиев Р.А.
Математика
Копица С.П.
2
Математика
Муединова Н.Н.
Физкультура
Голиков С.Н.
История
Исакова З.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
Физкультура
Галкин Р.О.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Технология
Муратова Л.Р.
Математика
Оборина О.В.
Англ. яз.
Мустафаева Л.С.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
9А-19А-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
Искусство
Шайко И.В.
Биология
Димина О.Н.
История
Салошина В.А.
3
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Математика
Муединова Н.Н.
5В-15В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Курс "Биология"
Димина О.Н.
Обществознание
Исакова З.С.
Литература
Куртвейсова Э.Н.
ИЗО
Муратова Л.Р.
История
Салошина В.А.
Математика
Оборина О.В.
Музыка
Шайко И.В.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
9А-19А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Математика
Копица С.П.
Математика
Аблякимова Э.З.
11А-111А-2
ФизкультураФизкультура
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
4
Литература
Чёрная М.В.
История
Исакова З.С.
Литература
Гончар Л.А.
История
Салошина В.А.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
6В-16В-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
Технология
Муратова Л.Р.
Англ. яз.
Мурадасилова Н.А.
7В-17В-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Жигайлова О.К.
Математика
Оборина О.В.
Математика
Муединова Н.Н.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
5
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Литература
Гончар Л.А.
Физкультура
Ионкина Н.С.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
Математика
Аблякимова Э.З.
Физкультура
Голиков С.Н.
Физкультура
Галкин Р.О.
Математика
Оборина О.В.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
История
Исакова З.С.
Математика
Копица С.П.
9Б-19Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
История
Салошина В.А.
Литература
Мурадова Л.А.
6
Физкультура
Голиков С.Н.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
Рус. яз.
Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Куртвейсова Э.Н.
История
Исакова З.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
История
Салошина В.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Технология
Муратова Л.Р.
Физкультура
Галкин Р.О.
Музыка
Шайко И.В.
9Б-19Б-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
Англ. яз.
Мурадасилова Н.А.
Англ. яз.
Мустафаева Л.С.
7 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
История
Исакова З.С.
Англ. яз.
Мурадасилова Н.А.
Физкультура
Голиков С.Н.
Рус. яз.
Попкова И.В.
--- ---
П
Т
1
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Рус. яз.
Мурадова Л.А.
Технология
Муратова Л.Р.
Физкультура
Галкин Р.О.
Физкультура
Голиков С.Н.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Математика
Оборина О.В.
Рус. яз.
Велиева А.К.
Химия
Аблякимова Э.З.
География
Муединова Т.Н.
Биология
Димина О.Н.
Обществознание
Салошина В.А.
Литература
Попкова И.В.
Математика
Копица С.П.
2
Математика
Муединова Н.Н.
Физкультура
Голиков С.Н.
5В-15В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
География
Муединова Т.Н.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Биология
Димина О.Н.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Математика
Оборина О.В.
Рус. яз.
Велиева А.К.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Физкультура
Галкин Р.О.
Обществознание
Салошина В.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Право
Аккиев Р.А.
3
Музыка
Дадоева Э.Ш.
5Б-15Б-2
Родной яз. (РЯ)Родной яз. (КТЯ)
Скосарева Е.М.Абдураманова Г.А.
Математика
Муединова Н.Н.
Биология
Димина О.Н.
География
Муединова Т.Н.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Математика
Оборина О.В.
Обществознание
Салошина В.А.
Англ. яз.
Жигайлова О.К.
8А-18А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мустафаева Л.С.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Химия
Голикова А.П.
Математика
Копица С.П.
Математика
Аблякимова Э.З.
11А-111А-2
ФизкультураФизкультура
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
4
5А-15А-2
Родной яз. (РЯ)Родной яз. (КТЯ)
Скосарева Е.М.Велиева А.К.
5Б-15Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Математика
Аблякимова Э.З.
Биология
Димина О.Н.
Технология
Муратова Л.Р.
Обществознание
Салошина В.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Математика
Оборина О.В.
Физкультура
Галкин Р.О.
Математика
Муединова Н.Н.
Математика
Копица С.П.
Химия
Голикова А.П.
Физкультура
Голиков С.Н.
Литература
Мурадова Л.А.
5
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Математика
Муединова Н.Н.
5В-15В-2
Родной яз. (РЯ)Родной яз. (КТЯ)
Скосарева Е.М.Велиева А.К.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Математика
Аблякимова Э.З.
География
Муединова Т.Н.
Литература
Мурадова Л.А.
Литература
Попкова И.В.
Физкультура
Галкин Р.О.
Математика
Оборина О.В.
8Б-18Б-2
Англ. яз.Информатика
Мурадасилова Н.А.Аккиев Р.А.
История
Салошина В.А.
Биология
Димина О.Н.
Химия
Голикова А.П.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
6 --- --- ---
Физкультура
Галкин Р.О.
Технология
Муратова Л.Р.
Математика
Аблякимова Э.З.
Англ. яз.
Мурадасилова Н.А.
Физкультура
Голиков С.Н.
Литература
Мурадова Л.А.
География
Муединова Т.Н.
Химия
Голикова А.П.
Рус. яз.
Попкова И.В.
История
Салошина В.А.
Информатика
Аккиев Р.А.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:08

наверх