МБОУ "Почтовская СОШ" Бахчисарайского района РК
Велиева А.К. Яковлева С.В. Шайко И.В. Домашенко Н.М. Абдураманова Г.А. Акимова З.Р. Мурадова Л.А. Попкова И.В. Чёрная М.В. Ахтемова Н.Ю. Жигайлова О.К. Мурадасилова Н.А. Мустафаева Л.С. Исакова З.С. Фуглева Т.Ф. Аблякимова Э.З. Копица С.П. Муединова Н.Н. Оборина О.В. Аккиев Р.А. Черноус А.В. Димина О.Н. Голикова А.П. Голубцов А.Ю. Муединова Т.Н. Муратова Л.Р. Дадоева Э.Ш. Галкин Р.О. Голиков С.Н. Ионкина Н.С.
П
Н
1 --- ---
11А
МХК
---
Рус. яз.
---
7А-2
Родной яз. (КТЛ)
Рус. яз.
Литература
---
5В-1
Англ. яз.
9Б-2
Англ. яз.
5В-2
Англ. яз.
История
История
--- ---
Математика
---
9Б-1
Информатика
Физика
10А
Биология
---
7А-1
Курс "Крымоведение"
---
Технология
---
Физкультура
Физкультура
---
2
Рус. яз.
Рус. яз.
--- ---
Литература
---
7Б-2
Родной яз. (КТЯ)
10А
Литература
Рус. яз.
8Б-1
Англ. яз.
9А-1
Англ. яз.
8Б-2
Англ. яз.
---
Обществознание
История
--- ---
Математика
---
9А-2
Информатика
Физика
7Б-1
Курс "Биология"
---
11А
География
---
Технология
--- ---
Физкультура
---
3 ---
Литература
--- ---
Литература
---
7В-2
Родной яз. (КТЛ)
10А
Рус. яз.
Рус. яз.
11А-1
Англ. яз.
9Б-1
Англ. яз.
---
11А-2
Англ. яз.
История
История
--- ---
Математика
---
9Б-2
Информатика
Физика
Биология
---
7В-1
Курс "Крымоведение"
География
Технология
---
Физкультура
--- ---
4
5А-2
Родной яз. (КТЯ)
11А
Литература
---
ОБЖ
Рус. яз.
5А-1
Родной яз. (РЯ)
7Б-2
Родной яз. (КТЛ)
---
Литература
7А-1
Англ. яз.
5Б-1
Англ. яз.
7А-2
Англ. яз.
5Б-2
Англ. яз.
История
---
Математика
--- --- ---
10А
Право
Физика
--- ---
7Б-1
Курс "Крымоведение"
География
ИЗО
---
Физкультура
--- ---
5
5В-2
Родной яз. (КТЯ)
--- --- ---
5Б-2
Родной яз. (КТЛ)
5В-1
Родной яз. (РЯ)
7В-2
Родной яз. (КТЯ)
Литература
Рус. яз.
7Б-1
Англ. яз.
5А-1
Англ. яз.
7Б-2
Англ. яз.
5А-2
Англ. яз.
Обществознание
Обществознание
Математика
--- --- ---
11А
История
Физика
7В-1
Курс "Биология"
---
5Б-1
Курс "Крымоведение"
---
ИЗО
---
Физкультура
10А
Физкультура
---
6 --- --- ---
ОБЖ
5Б-2
Родной яз. (КТЯ)
5Б-1
Родной яз. (РЯ)
7А-2
Родной яз. (КТЯ)
Рус. яз.
Рус. яз.
7В-1
Англ. яз.
7В-2
Англ. яз.
--- ---
Обществознание
История
Математика
--- --- ---
10А
История
Физика
7А-1
Курс "Биология"
--- ---
География
ИЗО
---
11А-1
Физкультура
11А-2
Физкультура
Физкультура
7
11А-1
Кр.тат. яз.
--- --- ---
Рус. яз.
--- ---
Рус. яз.
---
8А-1
Англ. яз.
--- ---
8А-2
Англ. яз.
--- --- --- --- --- --- ---
Физика
Биология
--- --- --- --- --- --- --- ---
В
Т
1
Рус. яз.
---
10А
Курс "МХК"
--- --- --- ---
Рус. яз.
Литература
---
6Б-1
Англ. яз.
---
6Б-2
Англ. яз.
История
Обществознание
---
Математика
Математика
---
11А-2
Информатика
11А-1
Информатика
Курс "Биология"
--- ---
География
---
Музыка
Физкультура
---
Физкультура
2
5В-2
Родной яз. (КТЛ)
Литература
--- --- --- --- ---
Рус. яз.
Рус. яз.
11А-1
Англ. яз.
7В-2
Англ. яз.
---
11А-2
Англ. яз.
История
---
10А
Математика
Математика
Математика
7В-1
Информатика
Физика
Биология
---
5В-1
Курс "Крымоведение"
--- ---
Музыка
Физкультура
--- ---
3 ---
11А
Литература
--- --- ---
Рус. яз.
---
Рус. яз.
Литература
---
6А-1
Англ. яз.
8Б-2
Англ. яз.
6А-2
Англ. яз.
История
История
---
Математика
Математика
8Б-1
Информатика
Физика
Биология
--- ---
География
---
Музыка
--- --- ---
4 ---
Рус. яз.
--- --- --- --- ---
10А
Литература
Литература
---
6В-1
Англ. яз.
7А-2
Англ. яз.
6В-2
Англ. яз.
--- ---
Математика
11А
Математика
Математика
Математика
7А-1
Информатика
Физика
Биология
---
География
География
Технология
---
Физкультура
--- ---
5
5А-2
Родной яз. (КТЛ)
Рус. яз.
--- --- --- --- ---
Литература
Литература
8А-1
Англ. яз.
9А-1
Англ. яз.
9А-2
Англ. яз.
---
История
История
Математика
---
Математика
8А-2
Информатика
10А
Физика
--- ---
5А-1
Курс "Крымоведение"
---
Технология
Музыка
Физкультура
--- ---
6 --- --- --- --- --- --- ---
10А
Рус. яз.
Рус. яз.
8Б-1
Англ. яз.
9Б-1
Англ. яз.
9Б-2
Англ. яз.
---
Обществознание
Обществознание
Математика
Математика
---
Математика
8Б-2
Информатика
11А
Физика
Биология
---
Курс "Крымоведение"
---
Технология
Музыка
Физкультура
--- ---
7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Биология
--- --- --- ---
Музыка
--- --- ---
С
Р
1 --- ---
Искусство
8Б-1
Технология
Рус. яз.
---
6Б-2
Родной яз. (КТЛ)
--- ---
7В-1
Англ. яз.
5Б-1
Англ. яз.
---
5Б-2
Англ. яз.
История
ОДНКНР
---
11А
Математика
Математика
---
7В-2
Информатика
Физика
Биология
Химия
6Б-1
Курс "Крымоведение"
География
8Б-2
Технология
--- ---
10А
Физкультура
---
2 --- --- --- ---
11А
Рус. яз.
---
6В-2
Родной яз. (КТЛ)
--- --- ---
5А-1
Англ. яз.
---
5А-2
Англ. яз.
Обществознание
История
Математика
Математика
Математика
Математика
10А
Информатика
Физика
---
Химия
6В-1
Курс "Крымоведение"
География
ИЗО
--- ---
Физкультура
---
3 --- ---
Искусство
8А-1
Технология
Рус. яз.
---
Литература
--- --- ---
5В-1
Англ. яз.
---
5В-2
Англ. яз.
История
ОДНКНР
Математика
---
Математика
Математика
11А
Обществознание
10А
Физика
Биология
--- ---
География
8А-2
Технология
--- ---
Физкультура
---
4 --- --- --- ---
Рус. яз.
---
Литература
---
Рус. яз.
7Б-1
Англ. яз.
--- --- ---
История
ОДНКНР
--- ---
Математика
Математика
7Б-2
Информатика
11А
Физика
Биология
10А
Химия
География
География
ИЗО
--- ---
Физкультура
---
5 ---
Литература
---
11А-1
Технология
Рус. яз.
--- --- ---
Рус. яз.
7А-1
Англ. яз.
--- --- --- ---
История
10А
Математика
Математика
Математика
Математика
7А-2
Информатика
Физика
Биология
Химия
---
География
11А-2
Технология
--- ---
Физкультура
---
6 --- --- --- ---
Рус. яз.
--- ---
Рус. яз.
Рус. яз.
11А-1
Англ. яз.
---
9А-2
Англ. яз.
11А-2
Англ. яз.
История
История
Математика
--- ---
Математика
9А-1
Информатика
Физика
Биология
Химия
10А
География
География
ИЗО
--- --- --- ---
7 --- --- --- --- --- --- --- ---
Рус. яз.
--- --- ---
8А-2
Англ. яз.
--- --- --- --- --- ---
8А-1
Информатика
--- --- --- --- ---
10А
Инд. проект
--- --- --- ---
Ч
Т
1
Рус. яз.
---
Музыка
11А
ОБЖ
Литература
---
6Б-2
Родной яз. (КТЯ)
Литература
Рус. яз.
---
5В-1
Англ. яз.
---
5В-2
Англ. яз.
История
--- ---
Математика
Математика
---
10А
Право
---
6Б-1
Курс "Биология"
--- --- ---
Технология
---
Физкультура
Физкультура
---
2
Рус. яз.
---
Музыка
---
Рус. яз.
--- ---
Литература
Рус. яз.
10А
Англ. яз.
5Б-1
Англ. яз.
---
5Б-2
Англ. яз.
--- ---
Математика
Математика
Математика
--- ---
11А
Биология
--- --- ---
Технология
---
Физкультура
Физкультура
---
3 --- --- --- ---
Литература
Рус. яз.
---
Литература
Рус. яз.
---
6А-1
Англ. яз.
9А-2
Англ. яз.
6А-2
Англ. яз.
История
Обществознание
10А
Математика
11А
Математика
Математика
Математика
9А-1
Информатика
---
Биология
--- --- ---
ИЗО
--- ---
Физкультура
---
4 ---
Литература
---
ОБЖ
Рус. яз.
Рус. яз.
---
Рус. яз.
Литература
---
6Б-1
Англ. яз.
9Б-2
Англ. яз.
6Б-2
Англ. яз.
История
История
Математика
Математика
9Б-1
Информатика
--- --- --- --- ---
ИЗО
--- --- --- ---
5 ---
Рус. яз.
---
10А
ОБЖ
Рус. яз.
---
6В-2
Родной яз. (КТЯ)
Литература
Рус. яз.
7Б-1
Англ. яз.
5А-1
Англ. яз.
7Б-2
Англ. яз.
5А-2
Англ. яз.
История
---
Математика
Математика
---
Математика
--- ---
6В-1
Курс "Биология"
--- --- ---
Технология
---
11А-1
Физкультура
11А-2
Физкультура
Физкультура
6 ---
11А
Литература
---
ОБЖ
Рус. яз.
--- ---
Рус. яз.
Литература
7А-1
Англ. яз.
6В-1
Англ. яз.
7А-2
Англ. яз.
6В-2
Англ. яз.
История
Обществознание
Математика
--- ---
10А
Обществознание
---
Биология
--- --- ---
ИЗО
--- ---
Физкультура
---
7 --- --- --- ---
11А
Рус. яз.
--- ---
Рус. яз.
---
7В-1
Англ. яз.
7В-2
Англ. яз.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Физкультура
---
П
Т
1
Рус. яз.
--- --- ---
11А
Рус. яз.
Рус. яз.
---
Рус. яз.
Рус. яз.
---
6В-1
Англ. яз.
---
6В-2
Англ. яз.
--- --- --- ---
Математика
---
10А
История
---
Биология
Химия
---
География
Технология
Музыка
Физкультура
Физкультура
---
2 --- --- --- ---
Рус. яз.
Рус. яз.
---
Литература
Литература
---
6Б-1
Англ. яз.
---
6Б-2
Англ. яз.
--- ---
10А
Математика
---
Математика
Математика
11А
Обществознание
---
Биология
Химия
---
География
Технология
---
Физкультура
Физкультура
---
3 --- --- --- ---
Рус. яз.
--- ---
Рус. яз.
Рус. яз.
---
6А-1
Англ. яз.
---
6А-2
Англ. яз.
--- ---
Математика
---
Математика
Математика
11А
История
---
Биология
10А
Химия
---
География
Технология
Музыка
Физкультура
Физкультура
---
4 --- --- --- ---
Литература
--- ---
10А
Литература
Рус. яз.
8А-1
Англ. яз.
9Б-1
Англ. яз.
---
8А-2
Англ. яз.
--- --- ---
Математика
Математика
Математика
9Б-2
Информатика
---
Биология
11А
Химия
---
География
Технология
Музыка
Физкультура
Физкультура
---
5 ---
Рус. яз.
--- ---
Литература
---
Литература
Литература
Рус. яз.
10А
Англ. яз.
9А-1
Англ. яз.
--- --- --- ---
Математика
11А
Математика
---
Математика
9А-2
Информатика
---
Биология
Химия
---
География
Технология
---
Физкультура
--- ---
6 --- --- --- ---
Рус. яз.
---
Литература
Рус. яз.
---
10А
Англ. яз.
---
7Б-2
Англ. яз.
--- --- ---
Математика
Математика
---
Математика
7Б-1
Информатика
--- ---
Химия
---
География
Технология
---
11А-1
Физкультура
11А-2
Физкультура
---
7 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8Б-1
Англ. яз.
---
8Б-2
Англ. яз.
--- --- --- --- --- ---
Математика
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
10А
Физкультура
---
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:06