МБОУ "Почтовская СОШ" Бахчисарайского района РК
Все занятия
П
Н
1
7А-19Б-111А9Б-25В-15В-27А-210А
ФизикаМатематикаКурс "Крымоведение"ИсторияИсторияИнформатикаФизкультураФизкультураРус. яз.Рус. яз.МХКТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.Родной яз. (КТЛ)ЛитератураБиология
Черноус А.В.Муединова Н.Н.Голубцов А.Ю.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Голиков С.Н.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Шайко И.В.Муратова Л.Р.Мурадасилова Н.А.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Мурадова Л.А.Чёрная М.В.Димина О.Н.
2
11А9А-210А8Б-18Б-29А-17Б-27Б-1
ФизикаМатематикаГеографияОбществознаниеИсторияИнформатикаФизкультураЛитератураЛитератураРус. яз.Рус. яз.ТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.Родной яз. (КТЯ)Курс "Биология"Рус. яз.
Черноус А.В.Муединова Н.Н.Голубцов А.Ю.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Голиков С.Н.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Яковлева С.В.Велиева А.К.Муратова Л.Р.Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.Жигайлова О.К.Мурадова Л.А.Димина О.Н.Чёрная М.В.
3
7В-19Б-210А11А-19Б-111А-27В-2
ФизикаМатематикаКурс "Крымоведение"ГеографияИсторияИсторияИнформатикаФизкультураРус. яз.ЛитератураЛитератураБиологияТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.Родной яз. (КТЛ)Рус. яз.
Черноус А.В.Муединова Н.Н.Голубцов А.Ю.Муединова Т.Н.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Яковлева С.В.Димина О.Н.Муратова Л.Р.Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Мурадова Л.А.Чёрная М.В.
4
7Б-110А11А7А-17А-25Б-15Б-27Б-25А-25А-1
ФизикаМатематикаКурс "Крымоведение"ГеографияИсторияПравоФизкультураРус. яз.ЛитератураОБЖАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.Англ. яз.Родной яз. (КТЛ)ЛитератураИЗОРодной яз. (КТЯ)Родной яз. (РЯ)
Черноус А.В.Аблякимова Э.З.Голубцов А.Ю.Муединова Т.Н.Исакова З.С.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Абдураманова Г.А.Яковлева С.В.Домашенко Н.М.Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Мурадова Л.А.Чёрная М.В.Муратова Л.Р.Велиева А.К.Акимова З.Р.
5
5Б-111А10А7Б-17Б-25А-15А-25Б-27В-27В-15В-15В-2
ФизикаМатематикаКурс "Крымоведение"ОбществознаниеОбществознаниеИсторияФизкультураФизкультураЛитератураАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.Англ. яз.Родной яз. (КТЛ)Родной яз. (КТЯ)Курс "Биология"Рус. яз.ИЗОРодной яз. (РЯ)Родной яз. (КТЯ)
Черноус А.В.Аблякимова Э.З.Голубцов А.Ю.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Голиков С.Н.Попкова И.В.Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Абдураманова Г.А.Мурадова Л.А.Димина О.Н.Чёрная М.В.Муратова Л.Р.Акимова З.Р.Велиева А.К.
6
10А11А-111А-27В-17В-25Б-27А-27А-15Б-1
ФизикаМатематикаГеографияОбществознаниеИсторияИсторияФизкультураФизкультураФизкультураРус. яз.ОБЖАнгл. яз.Англ. яз.Родной яз. (КТЯ)Родной яз. (КТЯ)Курс "Биология"Родной яз. (РЯ)Рус. яз.ИЗО
Черноус А.В.Аблякимова Э.З.Муединова Т.Н.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Голиков С.Н.Ионкина Н.С.Попкова И.В.Домашенко Н.М.Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.Абдураманова Г.А.Мурадова Л.А.Димина О.Н.Акимова З.Р.Чёрная М.В.Муратова Л.Р.
7
8А-18А-211А-1
ФизикаРус. яз.Рус. яз.БиологияАнгл. яз.Англ. яз.Кр.тат. яз.
Черноус А.В.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Димина О.Н.Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.Велиева А.К.
В
Т
1
11А-111А-26Б-16Б-210А
ИнформатикаМатематикаМатематикаИсторияОбществознаниеИнформатикаФизкультураФизкультураРус. яз.Рус. яз.МузыкаАнгл. яз.Англ. яз.Курс "Биология"ЛитератураГеографияКурс "МХК"
Черноус А.В.Муединова Н.Н.Копица С.П.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Ионкина Н.С.Попкова И.В.Велиева А.К.Дадоева Э.Ш.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Димина О.Н.Чёрная М.В.Муединова Т.Н.Шайко И.В.
2
10А7В-111А-17В-211А-25В-15В-2
ФизикаМатематикаМатематикаМатематикаМатематикаИсторияИнформатикаФизкультураРус. яз.ЛитератураБиологияМузыкаАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.Рус. яз.Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Черноус А.В.Муединова Н.Н.Аблякимова Э.З.Копица С.П.Оборина О.В.Исакова З.С.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Попкова И.В.Яковлева С.В.Димина О.Н.Дадоева Э.Ш.Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Чёрная М.В.Голубцов А.Ю.Велиева А.К.
3
10А8Б-111А8Б-26А-16А-2
ФизикаМатематикаМатематикаМатематикаИсторияИсторияИнформатикаРус. яз.ЛитератураРус. яз.БиологияАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.ЛитератураГеографияМузыка
Черноус А.В.Муединова Н.Н.Аблякимова Э.З.Оборина О.В.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Попкова И.В.Яковлева С.В.Акимова З.Р.Димина О.Н.Мурадасилова Н.А.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Чёрная М.В.Муединова Т.Н.Дадоева Э.Ш.
4
11А7А-110А7А-26В-16В-2
ФизикаМатематикаМатематикаМатематикаМатематикаГеографияИнформатикаФизкультураЛитератураРус. яз.БиологияТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.ЛитератураГеография
Черноус А.В.Муединова Н.Н.Аблякимова Э.З.Копица С.П.Оборина О.В.Голубцов А.Ю.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Попкова И.В.Яковлева С.В.Димина О.Н.Муратова Л.Р.Мурадасилова Н.А.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Чёрная М.В.Муединова Т.Н.
5
10А11А8А-28А-19А-29А-15А-25А-1
ФизикаМатематикаМатематикаМатематикаИсторияИсторияИнформатикаФизкультураЛитератураРус. яз.МузыкаТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.ЛитератураРодной яз. (КТЛ)Курс "Крымоведение"
Черноус А.В.Аблякимова Э.З.Копица С.П.Оборина О.В.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Попкова И.В.Яковлева С.В.Дадоева Э.Ш.Муратова Л.Р.Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.Жигайлова О.К.Чёрная М.В.Велиева А.К.Голубцов А.Ю.
6
11А8Б-210А8Б-19Б-29Б-1
ФизикаМатематикаМатематикаМатематикаКурс "Крымоведение"ОбществознаниеОбществознаниеИнформатикаФизкультураРус. яз.БиологияМузыкаТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.Рус. яз.
Черноус А.В.Аблякимова Э.З.Копица С.П.Оборина О.В.Голубцов А.Ю.Фуглева Т.Ф.Исакова З.С.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Попкова И.В.Димина О.Н.Дадоева Э.Ш.Муратова Л.Р.Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.Жигайлова О.К.Чёрная М.В.
7
МатематикаБиологияМузыка
Копица С.П.Димина О.Н.Дадоева Э.Ш.
С
Р
1
11А6Б-17В-210А8Б-28Б-17В-15Б-15Б-26Б-2
ФизикаМатематикаМатематикаКурс "Крымоведение"ИсторияОДНКНРИнформатикаФизкультураРус. яз.ХимияБиологияИскусствоТехнологияТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.Родной яз. (КТЛ)География
Черноус А.В.Муединова Н.Н.Копица С.П.Голубцов А.Ю.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Голиков С.Н.Абдураманова Г.А.Голикова А.П.Димина О.Н.Шайко И.В.Муратова Л.Р.Домашенко Н.М.Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Мурадова Л.А.Муединова Т.Н.
2
6В-110А11А5А-15А-26В-2
ФизикаМатематикаМатематикаМатематикаМатематикаКурс "Крымоведение"ГеографияОбществознаниеИсторияИнформатикаФизкультураРус. яз.ХимияАнгл. яз.Англ. яз.Родной яз. (КТЛ)ИЗО
Черноус А.В.Муединова Н.Н.Аблякимова Э.З.Копица С.П.Оборина О.В.Голубцов А.Ю.Муединова Т.Н.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Голиков С.Н.Абдураманова Г.А.Голикова А.П.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Мурадова Л.А.Муратова Л.Р.
3
10А11А8А-28А-15В-15В-2
ФизикаМатематикаМатематикаМатематикаИсторияОДНКНРОбществознаниеФизкультураРус. яз.ЛитератураБиологияИскусствоТехнологияТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.География
Черноус А.В.Муединова Н.Н.Аблякимова Э.З.Оборина О.В.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Голиков С.Н.Абдураманова Г.А.Мурадова Л.А.Димина О.Н.Шайко И.В.Муратова Л.Р.Домашенко Н.М.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Муединова Т.Н.
4
11А7Б-210А7Б-1
ФизикаМатематикаМатематикаГеографияГеографияИсторияОДНКНРИнформатикаФизкультураРус. яз.ЛитератураХимияБиологияАнгл. яз.Рус. яз.ИЗО
Черноус А.В.Муединова Н.Н.Оборина О.В.Голубцов А.Ю.Муединова Т.Н.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Голиков С.Н.Абдураманова Г.А.Мурадова Л.А.Голикова А.П.Димина О.Н.Ахтемова Н.Ю.Чёрная М.В.Муратова Л.Р.
5
10А7А-211А-211А-17А-1
ФизикаМатематикаМатематикаМатематикаМатематикаГеографияИсторияИнформатикаФизкультураРус. яз.ЛитератураХимияБиологияТехнологияТехнологияАнгл. яз.Рус. яз.
Черноус А.В.Муединова Н.Н.Аблякимова Э.З.Копица С.П.Оборина О.В.Муединова Т.Н.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Голиков С.Н.Абдураманова Г.А.Яковлева С.В.Голикова А.П.Димина О.Н.Муратова Л.Р.Домашенко Н.М.Ахтемова Н.Ю.Чёрная М.В.
6
10А9А-111А-19А-211А-2
ФизикаМатематикаМатематикаГеографияИсторияИсторияИнформатикаРус. яз.Рус. яз.ХимияБиологияАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.Рус. яз.ГеографияИЗО
Черноус А.В.Аблякимова Э.З.Оборина О.В.Голубцов А.Ю.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Голикова А.П.Димина О.Н.Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.Мустафаева Л.С.Чёрная М.В.Муединова Т.Н.Муратова Л.Р.
7
8А-18А-210А
ИнформатикаАнгл. яз.Инд. проектРус. яз.
Аккиев Р.А.Мустафаева Л.С.Муратова Л.Р.Чёрная М.В.
Ч
Т
1
10А11А5В-15В-26Б-26Б-1
МатематикаМатематикаИсторияПравоФизкультураФизкультураЛитератураЛитератураРус. яз.ОБЖМузыкаТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Родной яз. (КТЯ)Курс "Биология"Рус. яз.
Муединова Н.Н.Копица С.П.Исакова З.С.Аккиев Р.А.Голиков С.Н.Галкин Р.О.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Велиева А.К.Домашенко Н.М.Шайко И.В.Муратова Л.Р.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Мурадова Л.А.Димина О.Н.Чёрная М.В.
2
11А10А5Б-15Б-2
МатематикаМатематикаМатематикаМатематикаФизкультураФизкультураЛитератураРус. яз.Рус. яз.БиологияМузыкаТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.Рус. яз.
Муединова Н.Н.Аблякимова Э.З.Копица С.П.Оборина О.В.Галкин Р.О.Голиков С.Н.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Велиева А.К.Димина О.Н.Шайко И.В.Муратова Л.Р.Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Чёрная М.В.
3
10А11А9А-19А-26А-16А-2
МатематикаМатематикаМатематикаМатематикаИсторияОбществознаниеИнформатикаФизкультураЛитератураЛитератураРус. яз.БиологияАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.Рус. яз.ИЗО
Муединова Н.Н.Аблякимова Э.З.Копица С.П.Оборина О.В.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Голиков С.Н.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Акимова З.Р.Димина О.Н.Мурадасилова Н.А.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Чёрная М.В.Муратова Л.Р.
4
10А11А9Б-19Б-26Б-16Б-2
МатематикаМатематикаМатематикаМатематикаИсторияИсторияИнформатикаРус. яз.Рус. яз.ЛитератураРус. яз.ОБЖАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.ЛитератураИЗО
Муединова Н.Н.Аблякимова Э.З.Копица С.П.Оборина О.В.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Яковлева С.В.Акимова З.Р.Домашенко Н.М.Мурадасилова Н.А.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Чёрная М.В.Муратова Л.Р.
5
11А-111А-210А7Б-17Б-25А-15А-26В-26В-1
МатематикаМатематикаМатематикаИсторияФизкультураФизкультураФизкультураЛитератураРус. яз.Рус. яз.ОБЖТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.Англ. яз.Родной яз. (КТЯ)Курс "Биология"Рус. яз.
Аблякимова Э.З.Копица С.П.Оборина О.В.Исакова З.С.Галкин Р.О.Голиков С.Н.Ионкина Н.С.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Яковлева С.В.Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Мурадова Л.А.Димина О.Н.Чёрная М.В.
6
10А11А7А-17А-26В-16В-2
МатематикаМатематикаИсторияОбществознаниеОбществознаниеФизкультураРус. яз.Рус. яз.ЛитератураБиологияОБЖАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.Англ. яз.ЛитератураИЗО
Аблякимова Э.З.Копица С.П.Исакова З.С.Фуглева Т.Ф.Аккиев Р.А.Голиков С.Н.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Яковлева С.В.Димина О.Н.Домашенко Н.М.Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Чёрная М.В.Муратова Л.Р.
7
11А7В-17В-2
ФизкультураРус. яз.Рус. яз.Англ. яз.Англ. яз.
Голиков С.Н.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.
П
Т
1
10А11А6В-16В-2
МатематикаИсторияФизкультураФизкультураРус. яз.Рус. яз.Рус. яз.Рус. яз.ХимияБиологияМузыкаТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Рус. яз.География
Муединова Н.Н.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Голиков С.Н.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Акимова З.Р.Велиева А.К.Голикова А.П.Димина О.Н.Дадоева Э.Ш.Муратова Л.Р.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Чёрная М.В.Муединова Т.Н.
2
10А11А6Б-16Б-2
МатематикаМатематикаМатематикаОбществознаниеФизкультураФизкультураЛитератураРус. яз.Рус. яз.ХимияБиологияТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.ЛитератураГеография
Муединова Н.Н.Аблякимова Э.З.Оборина О.В.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Голиков С.Н.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Акимова З.Р.Голикова А.П.Димина О.Н.Муратова Л.Р.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Чёрная М.В.Муединова Т.Н.
3
11А10А6А-16А-2
МатематикаМатематикаМатематикаИсторияФизкультураФизкультураРус. яз.Рус. яз.ХимияБиологияМузыкаТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Рус. яз.География
Муединова Н.Н.Аблякимова Э.З.Оборина О.В.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Голиков С.Н.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Голикова А.П.Димина О.Н.Дадоева Э.Ш.Муратова Л.Р.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Чёрная М.В.Муединова Т.Н.
4
9Б-210А11А8А-19Б-18А-2
МатематикаМатематикаМатематикаИнформатикаФизкультураФизкультураЛитератураЛитератураХимияБиологияМузыкаТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Англ. яз.Рус. яз.География
Муединова Н.Н.Копица С.П.Оборина О.В.Аккиев Р.А.Голиков С.Н.Галкин Р.О.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Голикова А.П.Димина О.Н.Дадоева Э.Ш.Муратова Л.Р.Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Чёрная М.В.Муединова Т.Н.
5
11А9А-210А9А-1
МатематикаМатематикаМатематикаИнформатикаФизкультураЛитератураЛитератураЛитератураРус. яз.ХимияБиологияТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Рус. яз.География
Аблякимова Э.З.Копица С.П.Оборина О.В.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Мурадова Л.А.Яковлева С.В.Голикова А.П.Димина О.Н.Муратова Л.Р.Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.Чёрная М.В.Муединова Т.Н.
6
7Б-111А-111А-210А7Б-2
МатематикаМатематикаМатематикаИнформатикаФизкультураФизкультураРус. яз.Рус. яз.ЛитератураХимияТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.География
Аблякимова Э.З.Копица С.П.Оборина О.В.Аккиев Р.А.Галкин Р.О.Голиков С.Н.Попкова И.В.Абдураманова Г.А.Мурадова Л.А.Голикова А.П.Муратова Л.Р.Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.Муединова Т.Н.
7
10А8Б-18Б-2
МатематикаФизкультураАнгл. яз.Англ. яз.
Оборина О.В.Голиков С.Н.Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:06