МБОУ "Почтовская СОШ" Бахчисарайского района РК
5 6 7 8 9 10 11
П
Н
1
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.МатематикаРус. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Муединова Н.Н.Акимова З.Р.
Рус. яз.ИсторияФизкультура
Абдураманова Г.А.Исакова З.С.Голиков С.Н.
7А-17А-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)ИЗОФизкультура
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.Муратова Л.Р.Галкин Р.О.
ФизикаРус. яз.
Черноус А.В.Чёрная М.В.
ХимияРус. яз.
Голикова А.П.Попкова И.В.
10А
Биология
Димина О.Н.
11А
История
Аккиев Р.А.
2
МатематикаРус. яз.Технология
Муединова Н.Н.Гончар Л.А.Муратова Л.Р.
Рус. яз.ФизкультураОбществознание
Абдураманова Г.А.Галкин Р.О.Исакова З.С.
7Б-17Б-2
ИсторияКурс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)Рус. яз.
Фуглева Т.Ф.Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.Велиева А.К.
Рус. яз.Физика
Чёрная М.В.Черноус А.В.
9А-19А-2
Англ. яз.ИнформатикаХимия
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.Голикова А.П.
10А
Физкультура
Голиков С.Н.
11А-111А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
3
5Б-15Б-2
Рус. яз.Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)Математика
Чёрная М.В.Голубцов А.Ю.Абдураманова Г.А.Муединова Н.Н.
ИсторияГеографияИстория
Фуглева Т.Ф.Муединова Т.Н.Исакова З.С.
7А-17А-27Б-17Б-2
Англ. яз.Англ. яз.Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)ИЗО
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.Димина О.Н.Мурадова Л.А.Муратова Л.Р.
ХимияМузыка
Голикова А.П.Шайко И.В.
9Б-19Б-2
ЛитератураАнгл. яз.Информатика
Попкова И.В.Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
10А
Физика
Черноус А.В.
11А-111А-2
ФизкультураФизкультура
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
4
5Б-15Б-25В-15В-2
Рус. яз.Англ. яз.Англ. яз.Родной яз. (РЯ)Родной яз. (КТЯ)
Чёрная М.В.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Акимова З.Р.Велиева А.К.
ГеографияРус. яз.Математика
Муединова Т.Н.Абдураманова Г.А.Аблякимова Э.З.
7Б-17Б-27В-17В-2
ИЗОАнгл. яз.Англ. яз.Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Муратова Л.Р.Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
ИсторияХимия
Исакова З.С.Голикова А.П.
БиологияОбществознание
Димина О.Н.Фуглева Т.Ф.
10А
Литература
Попкова И.В.
11А
Физика
Черноус А.В.
5
5В-15В-2
ТехнологияФизкультураАнгл. яз.Англ. яз.
Муратова Л.Р.Голиков С.Н.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
МатематикаРус. яз.Рус. яз.
Аблякимова Э.З.Абдураманова Г.А.Чёрная М.В.
7В-17В-2
ФизкультураИсторияКурс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Галкин Р.О.Фуглева Т.Ф.Димина О.Н.Мурадова Л.А.
8Б-18Б-2
МузыкаАнгл. яз.Англ. яз.
Шайко И.В.Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Рус. яз.География
Попкова И.В.Голубцов А.Ю.
10А
Химия
Голикова А.П.
11А-111А-2
ИнформатикаИнформатика
Черноус А.В.Аккиев Р.А.
6
ФизкультураТехнологияФизкультура
Голиков С.Н.Муратова Л.Р.Ионкина Н.С.
ОбществознаниеМатематикаГеография
Фуглева Т.Ф.Аблякимова Э.З.Муединова Т.Н.
7В-17В-2
Рус. яз.Рус. яз.Англ. яз.Англ. яз.
Абдураманова Г.А.Попкова И.В.Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.
ФизкультураИстория
Галкин Р.О.Исакова З.С.
ФизикаБиология
Черноус А.В.Димина О.Н.
10А
Право
Аккиев Р.А.
11А
Литература
Мурадова Л.А.
7 --- ---
7А-17А-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
8А-18А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
ОбществознаниеФизика
Фуглева Т.Ф.Черноус А.В.
10А
Инд. проект
Муратова Л.Р.
11А-1
Кр.тат. яз.
Велиева А.К.
В
Т
1
ЛитератураМатематикаФизкультура
Чёрная М.В.Муединова Н.Н.Ионкина Н.С.
6В-16В-2
МузыкаОбществознаниеАнгл. яз.Англ. яз.
Дадоева Э.Ш.Исакова З.С.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
ФизкультураМатематикаРус. яз.
Галкин Р.О.Оборина О.В.Велиева А.К.
БиологияГеография
Димина О.Н.Муединова Т.Н.
Рус. яз.Математика
Попкова И.В.Копица С.П.
10А
Информатика
Аккиев Р.А.
11А
МХК
Шайко И.В.
2
ОДНКНРИсторияРус. яз.
Фуглева Т.Ф.Исакова З.С.Акимова З.Р.
БиологияМатематикаМузыка
Димина О.Н.Аблякимова Э.З.Дадоева Э.Ш.
ГеографияФизикаМатематика
Муединова Т.Н.Черноус А.В.Оборина О.В.
ЛитератураМатематика
Чёрная М.В.Муединова Н.Н.
9А-19А-2
Англ. яз.ИнформатикаМатематика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.Копица С.П.
10А
Литература
Попкова И.В.
11А-111А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
3
МатематикаЛитератураИстория
Муединова Н.Н.Гончар Л.А.Исакова З.С.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.ФизкультураРус. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Галкин Р.О.Чёрная М.В.
МузыкаЛитератураФизика
Дадоева Э.Ш.Попкова И.В.Черноус А.В.
8Б-18Б-2
МатематикаИнформатикаАнгл. яз.
Оборина О.В.Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
ИсторияОБЖ
Фуглева Т.Ф.Домашенко Н.М.
10А
Математика
Аблякимова Э.З.
11А
География
Голубцов А.Ю.
4
5А-15А-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)ОДНКНРМатематика
Голубцов А.Ю.Велиева А.К.Фуглева Т.Ф.Муединова Н.Н.
6Б-16Б-2
ФизкультураАнгл. яз.Англ. яз.Биология
Галкин Р.О.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Димина О.Н.
ФизикаГеографияИстория
Черноус А.В.Муединова Т.Н.Исакова З.С.
МатематикаЛитература
Оборина О.В.Чёрная М.В.
9Б-19Б-2
ОБЖИнформатикаАнгл. яз.
Домашенко Н.М.Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
11А
Математика
Копица С.П.
5
5В-15В-2
ИсторияРус. яз.Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Исакова З.С.Гончар Л.А.Голубцов А.Ю.Велиева А.К.
МатематикаБиологияЛитература
Аблякимова Э.З.Димина О.Н.Чёрная М.В.
7В-17В-2
МатематикаМузыкаАнгл. яз.Англ. яз.
Оборина О.В.Дадоева Э.Ш.Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.
8Б-18Б-2
ГеографияТехнологияТехнология
Муединова Т.Н.Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
9А-19А-2
ИнформатикаАнгл. яз.Рус. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.Попкова И.В.
10А
Физика
Черноус А.В.
6
Рус. яз.Рус. яз.ОДНКНР
Чёрная М.В.Гончар Л.А.Фуглева Т.Ф.
Курс "Биология"МузыкаМатематика
Димина О.Н.Дадоева Э.Ш.Аблякимова Э.З.
7А-17А-2
Англ. яз.Англ. яз.Рус. яз.География
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.Попкова И.В.Муединова Т.Н.
8А-18А-2
ТехнологияТехнологияФизкультура
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.Галкин Р.О.
9Б-19Б-2
МатематикаАнгл. яз.Информатика
Копица С.П.Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
10А
География
Голубцов А.Ю.
11А
Физика
Черноус А.В.
7 --- ---
7Б-17Б-2
Англ. яз.Англ. яз.Музыка
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.Дадоева Э.Ш.
Биология
Димина О.Н.
МатематикаИстория
Копица С.П.Фуглева Т.Ф.
---
11А-111А-2
ТехнологияТехнология
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
С
Р
1
5Б-15Б-2
ИсторияАнгл. яз.Англ. яз.Математика
Исакова З.С.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Муединова Н.Н.
Курс "Крымоведение"Рус. яз.ИЗО
Голубцов А.Ю.Абдураманова Г.А.Муратова Л.Р.
БиологияМатематикаЛитература
Димина О.Н.Оборина О.В.Мурадова Л.А.
8А-18А-2
Англ. яз.ИнформатикаЛитература
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.Чёрная М.В.
ФизикаИскусство
Черноус А.В.Шайко И.В.
10А
Физкультура
Голиков С.Н.
11А
ОБЖ
Домашенко Н.М.
2
5В-15В-2
ФизкультураГеографияАнгл. яз.Англ. яз.
Голиков С.Н.Муединова Т.Н.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
6В-16В-2
ИЗОЛитератураКурс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Муратова Л.Р.Абдураманова Г.А.Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
ИсторияЛитератураМатематика
Фуглева Т.Ф.Попкова И.В.Оборина О.В.
ЛитератураМатематика
Чёрная М.В.Муединова Н.Н.
МатематикаФизика
Копица С.П.Черноус А.В.
10А
ОБЖ
Домашенко Н.М.
11А
История
Аккиев Р.А.
3
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.ТехнологияИстория
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Муратова Л.Р.Исакова З.С.
6Б-16Б-2
Рус. яз.Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)Литература
Абдураманова Г.А.Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.Чёрная М.В.
ФизикаИсторияМатематика
Черноус А.В.Фуглева Т.Ф.Оборина О.В.
БиологияМатематика
Димина О.Н.Муединова Н.Н.
ИскусствоФизкультура
Шайко И.В.Голиков С.Н.
10А
Математика
Аблякимова Э.З.
11А
Обществознание
Аккиев Р.А.
4
МатематикаФизкультураТехнология
Муединова Н.Н.Голиков С.Н.Муратова Л.Р.
ЛитератураМатематикаРус. яз.
Гончар Л.А.Аблякимова Э.З.Чёрная М.В.
7В-17В-2
ЛитератураФизикаИнформатикаАнгл. яз.
Мурадова Л.А.Черноус А.В.Аккиев Р.А.Жигайлова О.К.
МатематикаБиология
Оборина О.В.Димина О.Н.
ГеографияГеография
Муединова Т.Н.Голубцов А.Ю.
10А
Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.
11А
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
5
ТехнологияМатематикаГеография
Муратова Л.Р.Муединова Н.Н.Муединова Т.Н.
ИсторияИсторияМатематика
Фуглева Т.Ф.Исакова З.С.Аблякимова Э.З.
МатематикаБиологияФизика
Оборина О.В.Димина О.Н.Черноус А.В.
8Б-18Б-2
Рус. яз.Англ. яз.Информатика
Чёрная М.В.Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
9Б-19Б-2
ФизкультураАнгл. яз.Англ. яз.
Голиков С.Н.Жигайлова О.К.Мурадасилова Н.А.
10А
Рус. яз.
Попкова И.В.
11А
Математика
Копица С.П.
6
ГеографияИсторияЛитература
Муединова Т.Н.Исакова З.С.Гончар Л.А.
МатематикаИЗОФизкультура
Аблякимова Э.З.Муратова Л.Р.Голиков С.Н.
Рус. яз.Рус. яз.Биология
Абдураманова Г.А.Попкова И.В.Димина О.Н.
ФизикаРус. яз.
Черноус А.В.Чёрная М.В.
9А-19А-2
Англ. яз.Англ. яз.Математика
Жигайлова О.К.Мурадасилова Н.А.Копица С.П.
10А
История
Аккиев Р.А.
11А-111А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
7 --- --- ---
8А-18А-2
ИнформатикаАнгл. яз.Физика
Аккиев Р.А.Мустафаева Л.С.Черноус А.В.
--- --- ---
Ч
Т
1
5Б-15Б-2
ФизкультураАнгл. яз.Англ. яз.Рус. яз.
Голиков С.Н.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Акимова З.Р.
Рус. яз.ТехнологияИстория
Абдураманова Г.А.Муратова Л.Р.Исакова З.С.
ОбществознаниеМатематикаЛитература
Фуглева Т.Ф.Оборина О.В.Мурадова Л.А.
Рус. яз.Физкультура
Чёрная М.В.Галкин Р.О.
Рус. яз.Биология
Попкова И.В.Димина О.Н.
10А
Право
Аккиев Р.А.
11А
Математика
Копица С.П.
2
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.ФизкультураМатематика
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Голиков С.Н.Муединова Н.Н.
ЛитератураЛитератураРус. яз.
Гончар Л.А.Абдураманова Г.А.Чёрная М.В.
ТехнологияМатематикаРус. яз.
Муратова Л.Р.Оборина О.В.Велиева А.К.
ФизкультураИстория
Галкин Р.О.Исакова З.С.
ИсторияРус. яз.
Фуглева Т.Ф.Попкова И.В.
10А
Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.
3
5Б-15Б-2
Рус. яз.Родной яз. (РЯ)Родной яз. (КТЯ)Биология
Чёрная М.В.Акимова З.Р.Абдураманова Г.А.Димина О.Н.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.МатематикаТехнология
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Аблякимова Э.З.Муратова Л.Р.
МатематикаОбществознаниеОбществознание
Оборина О.В.Фуглева Т.Ф.Исакова З.С.
ОБЖМатематика
Домашенко Н.М.Муединова Н.Н.
9Б-19Б-2
ЛитератураИнформатикаАнгл. яз.
Попкова И.В.Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
10А
Курс "МХК"
Шайко И.В.
11А-111А-2
ФизкультураФизкультура
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
4
ЛитератураМатематикаЛитература
Чёрная М.В.Муединова Н.Н.Гончар Л.А.
6В-16В-2
МатематикаФизкультураАнгл. яз.Англ. яз.
Аблякимова Э.З.Галкин Р.О.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
7А-17А-2
ИнформатикаАнгл. яз.ТехнологияИстория
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.Муратова Л.Р.Исакова З.С.
МатематикаОБЖ
Оборина О.В.Домашенко Н.М.
БиологияМатематика
Димина О.Н.Копица С.П.
10А
Рус. яз.
Попкова И.В.
11А
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
5
МатематикаБиологияФизкультура
Муединова Н.Н.Димина О.Н.Ионкина Н.С.
6Б-16Б-2
ТехнологияАнгл. яз.Англ. яз.Математика
Муратова Л.Р.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Аблякимова Э.З.
Рус. яз.ФизкультураМатематика
Абдураманова Г.А.Голиков С.Н.Оборина О.В.
ИсторияРус. яз.
Исакова З.С.Чёрная М.В.
9А-19А-2
ИнформатикаАнгл. яз.Математика
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.Копица С.П.
10А
Литература
Попкова И.В.
11А
Литература
Мурадова Л.А.
6
5В-15В-2
БиологияРус. яз.Англ. яз.Англ. яз.
Димина О.Н.Гончар Л.А.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
ФизкультураРус. яз.Физкультура
Галкин Р.О.Абдураманова Г.А.Голиков С.Н.
ЛитератураРус. яз.Технология
Мурадова Л.А.Попкова И.В.Муратова Л.Р.
8Б-18Б-2
ОбществознаниеАнгл. яз.Англ. яз.
Исакова З.С.Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
МатематикаИстория
Копица С.П.Фуглева Т.Ф.
10А
Математика
Аблякимова Э.З.
11А
Обществознание
Аккиев Р.А.
7 --- --- ---
8А-18А-2
Англ. яз.Англ. яз.Обществознание
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.Исакова З.С.
МатематикаЛитература
Копица С.П.Попкова И.В.
---
П
Т
1
5А-15А-2
Родной яз. (РЯ)Родной яз. (КТЯ)ИЗОМузыка
Акимова З.Р.Велиева А.К.Муратова Л.Р.Дадоева Э.Ш.
6Б-16Б-26В-16В-2
ФизкультураАнгл. яз.Англ. яз.Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Галкин Р.О.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Димина О.Н.Мурадова Л.А.
7Б-17Б-2
МатематикаАнгл. яз.ИнформатикаГеография
Оборина О.В.Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.Муединова Т.Н.
Рус. яз.Математика
Чёрная М.В.Муединова Н.Н.
ХимияРус. яз.
Голикова А.П.Попкова И.В.
10А
Физкультура
Голиков С.Н.
11А
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
2
МузыкаМатематикаИЗО
Дадоева Э.Ш.Муединова Н.Н.Муратова Л.Р.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.Рус. яз.Математика
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.Абдураманова Г.А.Аблякимова Э.З.
МатематикаФизкультураРус. яз.
Оборина О.В.Голиков С.Н.Велиева А.К.
ГеографияРус. яз.
Муединова Т.Н.Чёрная М.В.
ЛитератураХимия
Попкова И.В.Голикова А.П.
10А
Обществознание
Аккиев Р.А.
11А
Биология
Димина О.Н.
3
Рус. яз.ЛитератураМатематика
Чёрная М.В.Гончар Л.А.Муединова Н.Н.
6В-16В-2
ТехнологияЛитератураАнгл. яз.Англ. яз.
Муратова Л.Р.Абдураманова Г.А.Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
ГеографияМатематикаРус. яз.
Муединова Т.Н.Оборина О.В.Велиева А.К.
БиологияФизкультура
Димина О.Н.Галкин Р.О.
Рус. яз.Физкультура
Попкова И.В.Голиков С.Н.
10А
История
Аккиев Р.А.
11А
Химия
Голикова А.П.
4
МатематикаМузыкаРус. яз.
Муединова Н.Н.Дадоева Э.Ш.Акимова З.Р.
Рус. яз.ТехнологияЛитература
Абдураманова Г.А.Муратова Л.Р.Чёрная М.В.
7А-17А-2
Англ. яз.ИнформатикаГеографияМатематика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.Муединова Т.Н.Оборина О.В.
ХимияБиология
Голикова А.П.Димина О.Н.
МатематикаЛитература
Копица С.П.Попкова И.В.
10А
Математика
Аблякимова Э.З.
11А-111А-2
ФизкультураФизкультура
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
5
ИЗОРус. яз.Рус. яз.
Муратова Л.Р.Гончар Л.А.Акимова З.Р.
6Б-16Б-2
МатематикаКурс "Биология"Родной яз. (КТЯ)Рус. яз.
Аблякимова Э.З.Димина О.Н.Мурадова Л.А.Чёрная М.В.
7Б-17Б-2
Рус. яз.ИнформатикаАнгл. яз.Физкультура
Абдураманова Г.А.Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.Галкин Р.О.
МатематикаХимия
Оборина О.В.Голикова А.П.
ГеографияЛитература
Муединова Т.Н.Попкова И.В.
10А
Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.
11А
Математика
Копица С.П.
6 ---
ЛитератураМатематикаТехнология
Гончар Л.А.Аблякимова Э.З.Муратова Л.Р.
7В-17В-2
Рус. яз.Рус. яз.Англ. яз.Информатика
Абдураманова Г.А.Попкова И.В.Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
ФизкультураГеография
Галкин Р.О.Муединова Т.Н.
ФизкультураМатематика
Голиков С.Н.Копица С.П.
10А
Химия
Голикова А.П.
11А
Литература
Мурадова Л.А.
7 --- --- --- --- --- --- ---
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:07

наверх