МБОУ "Почтовская СОШ" Бахчисарайского района РК
Гончар Л.А. Велиева А.К. Шайко И.В. Домашенко Н.М. Абдураманова Г.А. Акимова З.Р. Мурадова Л.А. Попкова И.В. Чёрная М.В. Ахтемова Н.Ю. Жигайлова О.К. Мурадасилова Н.А. Мустафаева Л.С. Исакова З.С. Фуглева Т.Ф. Аблякимова Э.З. Копица С.П. Муединова Н.Н. Оборина О.В. Аккиев Р.А. Черноус А.В. Димина О.Н. Голикова А.П. Голубцов А.Ю. Муединова Т.Н. Муратова Л.Р. Дадоева Э.Ш. Галкин Р.О. Голиков С.Н. Ионкина Н.С.
П
Н
1 --- --- --- ---
Рус. яз.
Рус. яз.
7А-2
Родной яз. (КТЛ)
Рус. яз.
Рус. яз.
---
5А-1
Англ. яз.
---
5А-2
Англ. яз.
История
--- --- ---
Математика
---
11А
История
Физика
10А
Биология
Химия
7А-1
Курс "Крымоведение"
---
ИЗО
---
Физкультура
Физкультура
---
2
Рус. яз.
Рус. яз.
--- ---
Рус. яз.
---
7Б-2
Родной яз. (КТЛ)
---
Рус. яз.
11А-1
Англ. яз.
9А-1
Англ. яз.
---
11А-2
Англ. яз.
Обществознание
История
--- ---
Математика
---
9А-2
Информатика
Физика
---
Химия
7Б-1
Курс "Крымоведение"
---
Технология
---
Физкультура
10А
Физкультура
---
3 --- ---
Музыка
---
5Б-2
Родной яз. (КТЛ)
---
7Б-2
Родной яз. (КТЯ)
Литература
Рус. яз.
7А-1
Англ. яз.
9Б-1
Англ. яз.
7А-2
Англ. яз.
---
История
История
--- ---
Математика
---
9Б-2
Информатика
10А
Физика
7Б-1
Курс "Биология"
Химия
5Б-1
Курс "Крымоведение"
География
ИЗО
---
11А-1
Физкультура
11А-2
Физкультура
---
4 ---
5В-2
Родной яз. (КТЯ)
--- ---
Рус. яз.
5В-1
Родной яз. (РЯ)
7В-2
Родной яз. (КТЛ)
10А
Литература
Рус. яз.
7Б-1
Англ. яз.
5Б-1
Англ. яз.
7Б-2
Англ. яз.
5Б-2
Англ. яз.
История
Обществознание
Математика
--- --- --- ---
11А
Физика
Биология
Химия
7В-1
Курс "Крымоведение"
География
ИЗО
--- --- --- ---
5 --- ---
Музыка
---
Рус. яз.
---
7В-2
Родной яз. (КТЯ)
Рус. яз.
Рус. яз.
8Б-1
Англ. яз.
5В-1
Англ. яз.
8Б-2
Англ. яз.
5В-2
Англ. яз.
---
История
Математика
--- --- ---
11А-2
Информатика
11А-1
Информатика
7В-1
Курс "Биология"
10А
Химия
География
---
Технология
---
Физкультура
Физкультура
---
6 --- --- --- ---
Рус. яз.
---
11А
Литература
Рус. яз.
---
7В-1
Англ. яз.
7В-2
Англ. яз.
--- ---
История
Обществознание
Математика
--- --- ---
10А
Право
Физика
Биология
--- ---
География
Технология
---
Физкультура
Физкультура
Физкультура
7 ---
11А-1
Кр.тат. яз.
--- --- --- ---
7А-2
Родной яз. (КТЯ)
--- ---
8А-1
Англ. яз.
--- ---
8А-2
Англ. яз.
---
Обществознание
--- --- --- --- ---
Физика
7А-1
Курс "Биология"
--- --- ---
10А
Инд. проект
--- --- --- ---
В
Т
1 ---
Рус. яз.
11А
МХК
--- --- --- ---
Рус. яз.
Литература
---
6В-1
Англ. яз.
---
6В-2
Англ. яз.
Обществознание
--- ---
Математика
Математика
Математика
10А
Информатика
---
Биология
--- ---
География
---
Музыка
Физкультура
---
Физкультура
2 --- --- --- --- ---
Рус. яз.
---
10А
Литература
Литература
11А-1
Англ. яз.
9А-1
Англ. яз.
---
11А-2
Англ. яз.
История
ОДНКНР
Математика
Математика
Математика
9А-2
Информатика
Физика
Биология
--- ---
География
---
Музыка
--- --- ---
3
Литература
--- ---
ОБЖ
--- --- ---
Литература
Рус. яз.
---
6А-1
Англ. яз.
8Б-2
Англ. яз.
6А-2
Англ. яз.
История
История
10А
Математика
---
Математика
Математика
8Б-1
Информатика
Физика
--- ---
11А
География
--- ---
Музыка
Физкультура
--- ---
4 ---
5А-2
Родной яз. (КТЛ)
---
ОБЖ
--- --- --- ---
Литература
---
6Б-1
Англ. яз.
9Б-2
Англ. яз.
6Б-2
Англ. яз.
История
ОДНКНР
11А
Математика
Математика
Математика
9Б-1
Информатика
Физика
Биология
---
5А-1
Курс "Крымоведение"
География
--- ---
Физкультура
--- ---
5
Рус. яз.
5В-2
Родной яз. (КТЛ)
---
8Б-1
Технология
--- --- ---
Рус. яз.
Литература
7В-1
Англ. яз.
7В-2
Англ. яз.
9А-2
Англ. яз.
---
История
---
Математика
---
Математика
9А-1
Информатика
10А
Физика
Биология
---
5В-1
Курс "Крымоведение"
География
8Б-2
Технология
Музыка
--- --- ---
6
Рус. яз.
--- ---
8А-1
Технология
--- --- ---
Рус. яз.
Рус. яз.
7А-1
Англ. яз.
9Б-1
Англ. яз.
7А-2
Англ. яз.
--- ---
ОДНКНР
Математика
Математика
--- ---
9Б-2
Информатика
11А
Физика
Курс "Биология"
---
10А
География
География
8А-2
Технология
Музыка
Физкультура
--- ---
7 --- --- ---
11А-1
Технология
--- --- --- --- ---
7Б-1
Англ. яз.
---
7Б-2
Англ. яз.
--- ---
История
--- --- --- --- ---
Биология
--- --- ---
11А-2
Технология
Музыка
--- --- ---
С
Р
1 --- ---
Искусство
11А
ОБЖ
Рус. яз.
---
Литература
---
Литература
8А-1
Англ. яз.
5Б-1
Англ. яз.
---
5Б-2
Англ. яз.
История
--- --- ---
Математика
Математика
8А-2
Информатика
Физика
Биология
---
Курс "Крымоведение"
---
ИЗО
--- ---
10А
Физкультура
---
2 --- --- ---
10А
ОБЖ
Литература
---
6В-2
Родной яз. (КТЛ)
Литература
Литература
---
5В-1
Англ. яз.
---
5В-2
Англ. яз.
---
История
---
Математика
Математика
Математика
11А
История
Физика
--- ---
6В-1
Курс "Крымоведение"
География
ИЗО
--- ---
Физкультура
---
3 --- ---
Искусство
---
Рус. яз.
---
6Б-2
Родной яз. (КТЛ)
---
Литература
---
5А-1
Англ. яз.
---
5А-2
Англ. яз.
История
История
10А
Математика
---
Математика
Математика
11А
Обществознание
Физика
Биология
---
6Б-1
Курс "Крымоведение"
---
Технология
--- ---
Физкультура
---
4
Литература
--- --- ---
11А
Рус. яз.
---
Литература
---
Рус. яз.
10А
Англ. яз.
7В-2
Англ. яз.
--- --- --- ---
Математика
---
Математика
Математика
7В-1
Информатика
Физика
Биология
---
География
География
Технология
--- ---
Физкультура
---
5 --- --- --- --- --- --- ---
10А
Рус. яз.
Рус. яз.
8Б-1
Англ. яз.
9Б-1
Англ. яз.
9Б-2
Англ. яз.
---
История
История
Математика
11А
Математика
Математика
Математика
8Б-2
Информатика
Физика
Биология
--- ---
География
Технология
--- ---
Физкультура
---
6
Литература
--- --- ---
Рус. яз.
--- ---
Рус. яз.
Рус. яз.
11А-1
Англ. яз.
9А-1
Англ. яз.
9А-2
Англ. яз.
11А-2
Англ. яз.
История
---
Математика
Математика
--- ---
10А
История
Физика
Биология
--- ---
География
ИЗО
--- ---
Физкультура
---
7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8А-2
Англ. яз.
--- --- --- --- --- ---
8А-1
Информатика
Физика
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ч
Т
1 --- --- --- ---
Рус. яз.
Рус. яз.
Литература
Рус. яз.
Рус. яз.
---
5Б-1
Англ. яз.
---
5Б-2
Англ. яз.
История
Обществознание
---
11А
Математика
---
Математика
10А
Право
---
Биология
--- --- ---
Технология
---
Физкультура
Физкультура
---
2
Литература
Рус. яз.
--- ---
Литература
--- ---
Рус. яз.
Рус. яз.
10А
Англ. яз.
5А-1
Англ. яз.
---
5А-2
Англ. яз.
История
История
---
Математика
Математика
--- --- --- --- --- ---
Технология
---
Физкультура
Физкультура
---
3 --- ---
10А
Курс "МХК"
ОБЖ
5Б-2
Родной яз. (КТЯ)
5Б-1
Родной яз. (РЯ)
---
Литература
Рус. яз.
---
6А-1
Англ. яз.
9Б-2
Англ. яз.
6А-2
Англ. яз.
Обществознание
Обществознание
Математика
---
Математика
Математика
9Б-1
Информатика
---
Биология
--- --- ---
Технология
---
11А-1
Физкультура
11А-2
Физкультура
---
4
Литература
--- ---
ОБЖ
11А
Рус. яз.
--- ---
10А
Рус. яз.
Литература
---
6В-1
Англ. яз.
7А-2
Англ. яз.
6В-2
Англ. яз.
История
---
Математика
Математика
Математика
Математика
7А-1
Информатика
---
Биология
--- --- ---
Технология
---
Физкультура
--- ---
5 --- --- --- ---
Рус. яз.
---
11А
Литература
10А
Литература
Рус. яз.
---
6Б-1
Англ. яз.
9А-2
Англ. яз.
6Б-2
Англ. яз.
История
---
Математика
Математика
Математика
9А-1
Информатика
---
Биология
--- --- ---
Технология
--- ---
Физкультура
Физкультура
6
Рус. яз.
--- --- ---
Рус. яз.
---
Литература
Рус. яз.
---
8Б-1
Англ. яз.
5В-1
Англ. яз.
8Б-2
Англ. яз.
5В-2
Англ. яз.
Обществознание
История
10А
Математика
Математика
--- ---
11А
Обществознание
---
Биология
--- --- ---
Технология
---
Физкультура
Физкультура
---
7 --- --- --- --- --- --- ---
Литература
---
8А-1
Англ. яз.
--- ---
8А-2
Англ. яз.
Обществознание
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
П
Т
1 ---
5А-2
Родной яз. (КТЯ)
--- ---
11А
Рус. яз.
5А-1
Родной яз. (РЯ)
6В-2
Родной яз. (КТЯ)
Рус. яз.
Рус. яз.
7Б-1
Англ. яз.
6Б-1
Англ. яз.
---
6Б-2
Англ. яз.
--- --- --- ---
Математика
Математика
7Б-2
Информатика
---
6В-1
Курс "Биология"
Химия
---
География
ИЗО
Музыка
Физкультура
10А
Физкультура
---
2 ---
Рус. яз.
--- ---
Рус. яз.
--- ---
Литература
Рус. яз.
---
6А-1
Англ. яз.
---
6А-2
Англ. яз.
--- ---
Математика
---
Математика
Математика
10А
Обществознание
---
11А
Биология
Химия
---
География
ИЗО
Музыка
---
Физкультура
---
3
Литература
Рус. яз.
--- ---
Литература
--- ---
Рус. яз.
Рус. яз.
---
6В-1
Англ. яз.
---
6В-2
Англ. яз.
--- --- --- ---
Математика
Математика
10А
История
---
Биология
11А
Химия
---
География
Технология
---
Физкультура
Физкультура
---
4 --- --- --- ---
Рус. яз.
Рус. яз.
---
Литература
Литература
7А-1
Англ. яз.
--- --- --- --- ---
10А
Математика
Математика
Математика
Математика
7А-2
Информатика
---
Биология
Химия
---
География
Технология
Музыка
11А-1
Физкультура
11А-2
Физкультура
---
5
Рус. яз.
--- --- ---
Рус. яз.
Рус. яз.
6Б-2
Родной яз. (КТЯ)
Литература
Рус. яз.
10А
Англ. яз.
---
7Б-2
Англ. яз.
--- --- ---
Математика
11А
Математика
---
Математика
7Б-1
Информатика
---
6Б-1
Курс "Биология"
Химия
---
География
ИЗО
---
Физкультура
--- ---
6
Литература
--- --- ---
Рус. яз.
---
11А
Литература
Рус. яз.
---
7В-1
Англ. яз.
--- --- --- --- ---
Математика
Математика
--- ---
7В-2
Информатика
--- ---
10А
Химия
---
География
Технология
---
Физкультура
Физкультура
---
7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:07