МБОУ "Почтовская СОШ" Бахчисарайского района РК
10А 11А
П
Н
1
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Муединова Н.Н.
Рус. яз.
Акимова З.Р.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
История
Исакова З.С.
Физкультура
Голиков С.Н.
7А-17А-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Физкультура
Галкин Р.О.
Физика
Черноус А.В.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Химия
Голикова А.П.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Биология
Димина О.Н.
История
Аккиев Р.А.
2
Математика
Муединова Н.Н.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
Технология
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Физкультура
Галкин Р.О.
Обществознание
Исакова З.С.
История
Фуглева Т.Ф.
7Б-17Б-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Велиева А.К.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Физика
Черноус А.В.
9А-19А-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
Химия
Голикова А.П.
Физкультура
Голиков С.Н.
11А-111А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
3
Рус. яз.
Чёрная М.В.
5Б-15Б-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Абдураманова Г.А.
Математика
Муединова Н.Н.
История
Фуглева Т.Ф.
География
Муединова Т.Н.
История
Исакова З.С.
7А-17А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
7Б-17Б-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Химия
Голикова А.П.
Музыка
Шайко И.В.
Литература
Попкова И.В.
9Б-19Б-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
Физика
Черноус А.В.
11А-111А-2
ФизкультураФизкультура
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
4
Рус. яз.
Чёрная М.В.
5Б-15Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
5В-15В-2
Родной яз. (РЯ)Родной яз. (КТЯ)
Акимова З.Р.Велиева А.К.
География
Муединова Т.Н.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Математика
Аблякимова Э.З.
ИЗО
Муратова Л.Р.
7Б-17Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
7В-17В-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
История
Исакова З.С.
Химия
Голикова А.П.
Биология
Димина О.Н.
Обществознание
Фуглева Т.Ф.
Литература
Попкова И.В.
Физика
Черноус А.В.
5
Технология
Муратова Л.Р.
Физкультура
Голиков С.Н.
5В-15В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Физкультура
Галкин Р.О.
История
Фуглева Т.Ф.
7В-17В-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
Музыка
Шайко И.В.
8Б-18Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
География
Голубцов А.Ю.
Химия
Голикова А.П.
11А-111А-2
ИнформатикаИнформатика
Черноус А.В.Аккиев Р.А.
6
Физкультура
Голиков С.Н.
Технология
Муратова Л.Р.
Физкультура
Ионкина Н.С.
Обществознание
Фуглева Т.Ф.
Математика
Аблякимова Э.З.
География
Муединова Т.Н.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
7В-17В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.
Физкультура
Галкин Р.О.
История
Исакова З.С.
Физика
Черноус А.В.
Биология
Димина О.Н.
Право
Аккиев Р.А.
Литература
Мурадова Л.А.
7 --- --- --- --- --- ---
7А-17А-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
--- ---
8А-18А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
---
Обществознание
Фуглева Т.Ф.
Физика
Черноус А.В.
Инд. проект
Муратова Л.Р.
11А-1
Кр.тат. яз.
Велиева А.К.
В
Т
1
Литература
Чёрная М.В.
Математика
Муединова Н.Н.
Физкультура
Ионкина Н.С.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Обществознание
Исакова З.С.
6В-16В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Физкультура
Галкин Р.О.
Математика
Оборина О.В.
Рус. яз.
Велиева А.К.
Биология
Димина О.Н.
География
Муединова Т.Н.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Математика
Копица С.П.
Информатика
Аккиев Р.А.
МХК
Шайко И.В.
2
ОДНКНР
Фуглева Т.Ф.
История
Исакова З.С.
Рус. яз.
Акимова З.Р.
Биология
Димина О.Н.
Математика
Аблякимова Э.З.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
География
Муединова Т.Н.
Физика
Черноус А.В.
Математика
Оборина О.В.
Литература
Чёрная М.В.
Математика
Муединова Н.Н.
9А-19А-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
Литература
Попкова И.В.
11А-111А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
3
Математика
Муединова Н.Н.
Литература
Гончар Л.А.
История
Исакова З.С.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Физкультура
Галкин Р.О.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Литература
Попкова И.В.
Физика
Черноус А.В.
Математика
Оборина О.В.
8Б-18Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
История
Фуглева Т.Ф.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
Математика
Аблякимова Э.З.
География
Голубцов А.Ю.
4
5А-15А-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Велиева А.К.
ОДНКНР
Фуглева Т.Ф.
Математика
Муединова Н.Н.
Физкультура
Галкин Р.О.
6Б-16Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Биология
Димина О.Н.
Физика
Черноус А.В.
География
Муединова Т.Н.
История
Исакова З.С.
Математика
Оборина О.В.
Литература
Чёрная М.В.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
9Б-19Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Математика
Копица С.П.
5
История
Исакова З.С.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
5В-15В-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Велиева А.К.
Математика
Аблякимова Э.З.
Биология
Димина О.Н.
Литература
Чёрная М.В.
Математика
Оборина О.В.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
7В-17В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.
География
Муединова Т.Н.
8Б-18Б-2
ТехнологияТехнология
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
9А-19А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Физика
Черноус А.В.
6
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
ОДНКНР
Фуглева Т.Ф.
Курс "Биология"
Димина О.Н.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Математика
Аблякимова Э.З.
7А-17А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
География
Муединова Т.Н.
8А-18А-2
ТехнологияТехнология
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
Физкультура
Галкин Р.О.
Математика
Копица С.П.
9Б-19Б-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
География
Голубцов А.Ю.
Физика
Черноус А.В.
7 --- --- --- --- --- --- ---
7Б-17Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
---
Биология
Димина О.Н.
История
Фуглева Т.Ф.
---
11А-111А-2
ТехнологияТехнология
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
С
Р
1
История
Исакова З.С.
5Б-15Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Муединова Н.Н.
Курс "Крымоведение"
Голубцов А.Ю.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Биология
Димина О.Н.
Математика
Оборина О.В.
Литература
Мурадова Л.А.
8А-18А-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
Литература
Чёрная М.В.
Физика
Черноус А.В.
Искусство
Шайко И.В.
Физкультура
Голиков С.Н.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
2
Физкультура
Голиков С.Н.
География
Муединова Т.Н.
5В-15В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Литература
Абдураманова Г.А.
6В-16В-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
История
Фуглева Т.Ф.
Литература
Попкова И.В.
Математика
Оборина О.В.
Литература
Чёрная М.В.
Математика
Муединова Н.Н.
Математика
Копица С.П.
Физика
Черноус А.В.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
История
Аккиев Р.А.
3
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Технология
Муратова Л.Р.
История
Исакова З.С.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
6Б-16Б-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
Литература
Чёрная М.В.
Физика
Черноус А.В.
История
Фуглева Т.Ф.
Математика
Оборина О.В.
Биология
Димина О.Н.
Математика
Муединова Н.Н.
Искусство
Шайко И.В.
Физкультура
Голиков С.Н.
Математика
Аблякимова Э.З.
Обществознание
Аккиев Р.А.
4
Математика
Муединова Н.Н.
Физкультура
Голиков С.Н.
Технология
Муратова Л.Р.
Литература
Гончар Л.А.
Математика
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Литература
Мурадова Л.А.
Физика
Черноус А.В.
7В-17В-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Жигайлова О.К.
Математика
Оборина О.В.
Биология
Димина О.Н.
География
Муединова Т.Н.
География
Голубцов А.Ю.
Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
5
Технология
Муратова Л.Р.
Математика
Муединова Н.Н.
География
Муединова Т.Н.
История
Фуглева Т.Ф.
История
Исакова З.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
Математика
Оборина О.В.
Биология
Димина О.Н.
Физика
Черноус А.В.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
8Б-18Б-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
Физкультура
Голиков С.Н.
9Б-19Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мурадасилова Н.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Математика
Копица С.П.
6
География
Муединова Т.Н.
История
Исакова З.С.
Литература
Гончар Л.А.
Математика
Аблякимова Э.З.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Физкультура
Голиков С.Н.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Биология
Димина О.Н.
Физика
Черноус А.В.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
9А-19А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мурадасилова Н.А.
Математика
Копица С.П.
История
Аккиев Р.А.
11А-111А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
7 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8А-18А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мустафаева Л.С.
Физика
Черноус А.В.
--- --- --- ---
Ч
Т
1
Физкультура
Голиков С.Н.
5Б-15Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Рус. яз.
Акимова З.Р.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Технология
Муратова Л.Р.
История
Исакова З.С.
Обществознание
Фуглева Т.Ф.
Математика
Оборина О.В.
Литература
Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Физкультура
Галкин Р.О.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Биология
Димина О.Н.
Право
Аккиев Р.А.
Математика
Копица С.П.
2
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Физкультура
Голиков С.Н.
Математика
Муединова Н.Н.
Литература
Гончар Л.А.
Литература
Абдураманова Г.А.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Технология
Муратова Л.Р.
Математика
Оборина О.В.
Рус. яз.
Велиева А.К.
Физкультура
Галкин Р.О.
История
Исакова З.С.
История
Фуглева Т.Ф.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.
3
Рус. яз.
Чёрная М.В.
5Б-15Б-2
Родной яз. (РЯ)Родной яз. (КТЯ)
Акимова З.Р.Абдураманова Г.А.
Биология
Димина О.Н.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
Технология
Муратова Л.Р.
Математика
Оборина О.В.
Обществознание
Фуглева Т.Ф.
Обществознание
Исакова З.С.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
Математика
Муединова Н.Н.
Литература
Попкова И.В.
9Б-19Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Курс "МХК"
Шайко И.В.
11А-111А-2
ФизкультураФизкультура
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
4
Литература
Чёрная М.В.
Математика
Муединова Н.Н.
Литература
Гончар Л.А.
Математика
Аблякимова Э.З.
Физкультура
Галкин Р.О.
6В-16В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
7А-17А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Технология
Муратова Л.Р.
История
Исакова З.С.
Математика
Оборина О.В.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
Биология
Димина О.Н.
Математика
Копица С.П.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
5
Математика
Муединова Н.Н.
Биология
Димина О.Н.
Физкультура
Ионкина Н.С.
Технология
Муратова Л.Р.
6Б-16Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Физкультура
Голиков С.Н.
Математика
Оборина О.В.
История
Исакова З.С.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
9А-19А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Литература
Попкова И.В.
Литература
Мурадова Л.А.
6
Биология
Димина О.Н.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
5В-15В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Физкультура
Галкин Р.О.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Физкультура
Голиков С.Н.
Литература
Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Технология
Муратова Л.Р.
Обществознание
Исакова З.С.
8Б-18Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Математика
Копица С.П.
История
Фуглева Т.Ф.
Математика
Аблякимова Э.З.
Обществознание
Аккиев Р.А.
7 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8А-18А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
Обществознание
Исакова З.С.
Литература
Попкова И.В.
---
П
Т
1
5А-15А-2
Родной яз. (РЯ)Родной яз. (КТЯ)
Акимова З.Р.Велиева А.К.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Физкультура
Галкин Р.О.
6Б-16Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
6В-16В-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
Математика
Оборина О.В.
7Б-17Б-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
География
Муединова Т.Н.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Математика
Муединова Н.Н.
Химия
Голикова А.П.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Физкультура
Голиков С.Н.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
2
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Математика
Муединова Н.Н.
ИЗО
Муратова Л.Р.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Математика
Аблякимова Э.З.
Математика
Оборина О.В.
Физкультура
Голиков С.Н.
Рус. яз.
Велиева А.К.
География
Муединова Т.Н.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Литература
Попкова И.В.
Химия
Голикова А.П.
Обществознание
Аккиев Р.А.
Биология
Димина О.Н.
3
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Литература
Гончар Л.А.
Математика
Муединова Н.Н.
Технология
Муратова Л.Р.
Литература
Абдураманова Г.А.
6В-16В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
География
Муединова Т.Н.
Математика
Оборина О.В.
Рус. яз.
Велиева А.К.
Биология
Димина О.Н.
Физкультура
Галкин Р.О.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Физкультура
Голиков С.Н.
История
Аккиев Р.А.
Химия
Голикова А.П.
4
Математика
Муединова Н.Н.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Рус. яз.
Акимова З.Р.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Технология
Муратова Л.Р.
Литература
Чёрная М.В.
7А-17А-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
География
Муединова Т.Н.
Математика
Оборина О.В.
Химия
Голикова А.П.
Биология
Димина О.Н.
Математика
Копица С.П.
Литература
Попкова И.В.
Математика
Аблякимова Э.З.
11А-111А-2
ФизкультураФизкультура
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
5
ИЗО
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
Рус. яз.
Акимова З.Р.
Математика
Аблякимова Э.З.
6Б-16Б-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
7Б-17Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Физкультура
Галкин Р.О.
Математика
Оборина О.В.
Химия
Голикова А.П.
География
Муединова Т.Н.
Литература
Попкова И.В.
Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.
Математика
Копица С.П.
6 --- --- ---
Литература
Гончар Л.А.
Математика
Аблякимова Э.З.
Технология
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
7В-17В-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
Физкультура
Галкин Р.О.
География
Муединова Т.Н.
Физкультура
Голиков С.Н.
Математика
Копица С.П.
Химия
Голикова А.П.
Литература
Мурадова Л.А.
7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:07

наверх